Μήνας: Οκτώβριος 2011

Γαλλόφωνη βάση δεδομένων στο Διαδίκτυο

Η Ένωση ανώτατων γαλλόφωνων δικαστηρίων ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της βάσης δεδομένων Juricaf, η οποία δημοσιεύει αποφάσεις ανώτατων γαλλόφωνων δικαστηρίων. Η εν λόγω βάση δεδομένων δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες σε ελεύθερη πρόσβαση, στο Διαδίκτυο. Βλ. την ιστοσελίδα http://www.juricaf.org/ Η βάση δεδομένων περιέχει πάνω…Read More »

SWIFT Agreement

Sylvia KierkegaardUS war on terror EU SWIFT(ly) signs blank cheque on EU data The EU and the United States signed the Terrorist Finance Tracking Program (also known as SWIFT Agreement) agreement giving the US authorities access to bulk data containing the millions…Read More »

Δημόσια διαβούλευση της Ευρ. Επιτροπής για τη γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων

Στις 14 Ιουλίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη δημόσια διαβούλευση για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Με βάση το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και πιο συγκεκριμένα την οδηγία 2002/58, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136, η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει τεχνικά μέτρα για…Read More »