Γαλλόφωνη βάση δεδομένων στο Διαδίκτυο

Η Ένωση ανώτατων γαλλόφωνων δικαστηρίων ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της βάσης δεδομένων Juricaf, η οποία δημοσιεύει αποφάσεις ανώτατων γαλλόφωνων δικαστηρίων. Η εν λόγω βάση δεδομένων δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες σε ελεύθερη πρόσβαση, στο Διαδίκτυο. Βλ. την ιστοσελίδα http://www.juricaf.org/

Η βάση δεδομένων περιέχει πάνω από 700.000 αποφάσεις σε πλήρες κείμενο από 46 κράτη. Στατιστικά για την κάλυψη και για τον αριθμό των αποφάσεων κάθε δικαστηρίου εδώ. Δεν είναι ωστόσο σαφές αν οι αποφάσεις υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Η λειτουργία της βάσης δεδομένων σε ελεύθερη πρόσβαση, που στο παρελθόν ήταν περιορισμένης πρόσβασης, προσδίδει νέα δυναμική σε αυτήν, καθώς την εντάσσει στο ρεύμα της ελεύθερης πρόσβασης στη νομική πληροφόρηση. Στο νέο σύστημα της Juriscaf οι αποφάσεις είναι σε μορφή HTML. Στο κείμενο της ενσωματώνονται μεταδεδομένα Dublin Core metadata, τα οποία έχουν την ένδειξη URN:LEX. Επίσης χρησιμοποιούνται RSS feeds για ειδοποιήσεις σε σχέση με νέες αποφάσεις δικαστηρίων (σε κάθε δικαστήριο και δικαιοδοσία).