Το Δικηγορικό Γραφείο του Καθηγητή Τμ. Νομικής του ΑΠΘ, Ιωάννη Ιγγλεζάκη, παρέχει υπηρεσίες GDPR Auditing, δηλ. ελέγχου του συστήματος συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 που έχουν εφαρμόσει οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί.

Ο έλεγχος υλοποίησης του συστήματος συμμόρφωσης, με βάση μια επιστημονική μεθοδολογία, είναι απαραίτητος για να εξακριβωθεί αν αναπτύχθηκε ένα ορθό σύστημα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και αν αυτό έχει υλοποιηθεί.

Ειδικότερα, ένας έλεγχος καλύπτει τα εξής:

  • Αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης του οργανισμού σας με το ΓΚΠΔ και σύνταξη έκθεσης για την αντιμετώπιση πιθανών κενών και κινδύνων.
  • Εξέταση της ροής προσωπικών δεδομένων στην επιχείρηση ή τον οργανισμό σας και των νόμιμων βάσεων επεξεργασίας.
  •  Διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων συμμόρφωσης για τις επεξεργασίες σας.
  • Εξέταση του βαθμού υλοποίησης του συστήματος συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ.
  • Αξιολόγηση της αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων κατά την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί.
  • Εξέταση του σχεδίου και της πολιτικής ασφάλειας, όπως και των σχετικών πολιτικών για την ασφάλεια δεδομένων, καθώς και της υλοποίησης τους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας:

https://iglezakis.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/