Βιβλιοπαρουσίαση: Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της πληροφορικής


Βιβλιοπαρουσίαση

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της πληροφορικής
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη
ISBN/ISSN: 978-960-445-356-6
©2008, ΧΧΙΙ+353 σελίδες

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα το νέο βιβλίο του Ι. Ιγγλεζάκη με τίτλο “Δίκαιο της Πληροφορικής”.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συνέχεια του βιβλίου “Εισαγωγή στο δίκαιο της πληροφορικής”, ωστόσο έχει εμπλουτισθεί αρκετά, ώστε να προσφέρει στον αναγνώστη – μελετητή και ερευνητή του δικαίου μια ευρύτερη εποπτεία και γνώση του δικαίου της πληροφορικής.

Ο στόχος, στον οποίο αποσκοπεί το ανά χείρας βιβλίο, είναι όχι να πραγματευθεί εξαντλητικά το δίκαιο της πληροφορικής, αλλά να παρέχει μια εποπτεία στις επιμέρους θεματικές που συγκαταλέγονται στο αντικείμενό του. Με την προσθήκη των νέων θεματικών περιοχών γίνεται δυνατό να βρει ο αναγνώστης απαντήσεις σε μια πληθώρα ζητημάτων και να πληροφορηθεί για θέματα που δεν καλύπτονται από άλλα αντίστοιχα εγχειρίδια ή δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς από την ελληνική βιβλιογραφία, όπως είναι, λ.χ., η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες, η φορολόγηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κλπ.

Επιπλέον, το έργο έχει συμπληρωθεί με θεματικές που δεν καλύπτονταν από την πρώτη έκδοση, όπως είναι η προβληματική για τα ονόματα χώρου (domain names), η οποία έχει μελετηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις πιο πρόσφατες αλλαγές του σχετικού νομικού πλαισίου.

Ένα βασικό πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι είναι ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα και προσφέρει έτσι ακριβή πληροφόρηση, ενώ περιέχει παραπομπές στη σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω έρευνα.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *