Ο τζίρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είχε μερίδιο 12% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στην ΕΕ των 27 το 2008. Στην ΕΕ των 27 χωρών το 2008, το 12% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων δημιουργήθηκε από το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Λίγο περισσότερο από ένα τέταρτο του κύκλου εργασιών το ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά προορισμούς εκτός χώρας.

Το μερίδιο του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από το ηλεκτρονικό commerce το 2008 διέφερε σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Τα υψηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (26%), τη Φινλανδία και τη Σουηδία (και οι δύο 18%), την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (όλα 15%), Ουγγαρία (14%) και τη Γαλλία (13%). Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία και η Κύπρος (και τα δύο 1%).

Στην ΕΕ των 27, τα τρία τέταρτα (73%) του ηλεκτρονικού εμπορίου κύκλου εργασιών προήλθε από το εσωτερικό της χώρας, το 19% από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ27 και 8% από χώρες εκτός της ΕΕ27. Πάνω από το 80% του ηλεκτρονικού εμπορίου κύκλου εργασιών προήλθε από το εσωτερικό της χώρας στη Λετονία (88%), Βουλγαρία (85%), το Ηνωμένο Βασίλειο (83%), Ελλάδα και η Γαλλία (και οι δύο 82%) και Ισπανία (81%). Ουγγαρία (60%) καταγράφεται το υψηλότερο μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου κύκλου εργασιών με άλλο κράτος μέλος, ακολουθείται η Κύπρος (51%), τη Σλοβακία (44%) και Ιρλανδία (39%). Υψηλότερα ποσοστά του κύκλου εργασιών το ηλεκτρονικό εμπόριο από χώρες εκτός της ΕΕ27 παρατηρήθηκαν για τις επιχειρήσεις στη Μάλτα (56%), τη Σλοβακία (34%), Ιρλανδία (23%) και Κύπρος (20%).

Βλ. http://ec.europa.eu/eurostat

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *