Ιστολόγιο: Legal Informatics Blog

Ένα αξιόλογο ιστολόγιο με τίτλο: “Legal Informatics Blog” Scholarly & Professional Commentary on Legal Information Systems
και θεματολογία σχετική με τη νομική πληροφορική λειτουργεί στη διεύθυνση:

http://legalinformatics.wordpress.com/
Το εν λόγω ιστολόγιο ασχολείται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική θεματολογία σε σχέση με τα συστήματα νομικής πληροφορικής και τη μελέτη τους. Βλ. About

Το ιστολόγιο συνοδεύεται και από τον ιστοχώρο με τίτλο “Legal Information Systems & Legal Informatics Resources”.

Διαχειριστής του ιστολογίου είναι ο Robert Richards, ο οποίος είναι βιβλιοθηκονόμος κάτοικος της Φιλαδέλφειας, στις ΗΠΑ, και μελετά τα συστήματα νομικής πληροφορικής.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *