Συνέδριο για το δίκαιο της πληροφορικής στη Ν. Αφρική


Δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of Information Law & Technology 2008 τεύχος 2 τα πρακτικά του συνεδρίου “Convention on Lex Informatica – The Law on Electronic Communications, Electronic Commerce and Information Technology (2008)” που οργανώθηκε από την εταιρία δικηγόρων Couzyn Hertzog and Horak στις 21-23 Μαΐου 2008 στο Innovation Hub, στην Πραιτόρια της Ν. Αφρικής.

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές:

Electronic commerce and e-practice

Consumer protection in e-commerce

Intellectual property law in the digital environment

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *