Κατηγορία: C-174/15

Οι Βιβλιοθήκες μπορούν να δανείζουν e-books

Απόφαση ΔικΕΕ στην υπόθεση C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken κατά Stichting Leenrecht [Ο δανεισμός ενός ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εξομοιωθεί με δανεισμό παραδοσιακού βιβλίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ισχύσει η εξαίρεση περί δημοσίου δανεισμού που προβλέπει μεταξύ άλλων…Read More »