Ανάρτηση φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων ταυτότητας οροθετικών γυναικών

Με Δελτίο Τύπου της 5ης Δεκεμβρίου 2016 (αρ. πρωτ.: Γ/ΕΞ/8005/05.12.2016), η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο Τύπου, αναφορικά με τις οροθετικές γυναίκες που είχαν κατηγορηθεί και στη συνέχεια αθωωθεί:

Η Αρχή, διαπιστώνοντας ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αναρτημένες φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία ταυτότητας των κατηγορούμενων ως οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών σε ορισμένες ιστοσελίδες −στοιχεία στα οποία συγκαταλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα οποία αναδημοσιεύτηκαν από σχετικές αναρτήσεις της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας− αποφάσισε, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, να απευθύνει συστάσεις στις ιστοσελίδες αυτές, τονίζοντας ότι πρέπει:

  • Να αφαιρέσουν άμεσα τις σχετικές αναρτήσεις, ενημερώνοντας την Αρχή.
  • Να μη δημοσιεύουν στο εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας όταν πλέον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξυπηρετούνταν ο επιδιωκόμενος σκοπός, ιδίως όταν η ανάρτηση έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Αρχή επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η αρχική ανάρτηση και δημοσίευση φωτογραφιών και στοιχείων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιείται μόνον κατόπιν εισαγγελικής διάταξης (άρθρο 2, στοιχ. β’ του ν. 2472/1997) στην οποία προσδιορίζεται τόσο ο τρόπος δημοσιοποίησης όσο και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή. Τέλος, η Αρχή καλεί όσους προβαίνουν σε παρόμοιες αναρτήσεις να προσαρμοστούν στις ανωτέρω συστάσεις.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *