Βιβλιοπαρουσίαση Β. Παπακωνσταντίνου: Ι. Ιγγλεζάκης, Νομική Πληροφορική. Η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη νομική πράξη. εκδ. Σάκκουλα 2012.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *