Ευθύνη ιδιοκτήτη Internet Cafe


Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου του Αμβούργου της 25.11.2010 – αριθ. 310 O 433/10, ο ιδιοκτήτης ενός Internet Cafe μπορεί να εναχθεί με αγωγή παραλείψεως (η οποία δεν προϋποθέτει υπαιτιότητα, σύμφωνα με το γερμανικό [και το ελληνικό] δίκαιο), όταν πελάτης του καταστήματος προβαίνει σε παράνομη χρήση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων σε ομότιμα δίκτυα, εφόσον δεν έχει λάβει μέσα για να αποτρέψει την παράβαση αυτή.

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι μπορεί ένας ιδιοκτήτης ενός τέτοιου καταστήματος να φράξει τις θύρες του ασύρματου δικτύου του και εφόσον δεν το πράττει δύναται να εναχθεί, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

βλ. σχετικά το διατακτικό της απόφασης από MEDIEN INTERNET und RECHT (MIR):

1. Der Betreiber eines Internet-Cafés kann jedenfalls dann nach den Grundsätzen der Störerhaftung verschuldensunabhängig auf Unterlassung wegen (Urheber-) Rechtsverletzungen – die durch einen Kunden begangen wurden – haften, wenn er (überhaupt) keine ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreift, um solche Rechtsverletzungen zu verhindern. Das Überlassen eines Internetzugangs an Dritte birgt insoweit die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit in sich, dass von den Dritten Urheberrechtsverletzungen über diesen Zugang begangen werden.

2. Zur Vermeidung von (Urheber-) Rechtsverletzungen ist es dem Betreiber eines Internet-Cafés insbesondere möglich, die für das Filesharing erforderlichen Ports in seinem (WLAN-) Netzwerk zu sperren. Das überhaupt Rechtsverletzungen begangenen wurden, spricht gegen die Vornahme solcher Maßnahmen.

3. Zur Ausräumung der – aufgrund einer widerrechtlichen Nutzung (Rechtsverletzung) vermuteten – Wiederholungsgefahr ist neben einer Einstellung der Nutzung die Abgabe einer ernsthaften, unbefristeten, vorbehaltlosen und hinreichend strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung erforderlich.

4. Das widerrrechtliche öffentliche Zugänglichmachen eines urheberrechtlich geschützten Filmes vermittels eines Filesharingsystems im Internet stellt eine unerlaubte Handlung dar, bei der – neben dem allgemeinen Gerichtsstand – auch der besondere Gerichtsstand gemäß § 32 ZPO eröffnet ist.

Βλ. σχετικά:
Haftung eines Internet-Cafes für Filesharing
Offene Netze und Recht

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *