Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφων

Με το από 25/8/2010 δελτίο τύπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε μια σειρά μέτρα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “ψηφιακή σύγκλιση”, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία συστήματος εθνικού ποινικού μητρώου, η ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταστημάτων κράτησης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζόμενων με την κοινωνία, η αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία στην πορεία ολοκλήρωσης της ψηφιακής αναβάθμισης της δικαιοσύνης έχει, ασφαλώς, η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η οποία θα σημάνει την απαλλαγή μεγάλου φόρτου εργασίας από τις διοικητικές υπηρεσίες των δικαστηρίων, ενώ η ψηφιακή καταγραφή πρακτικών υφίσταται ήδη στα Πολυμελή Πρωτοδικεία και ελπίζουμε να γενικευθεί η χρήση της.

Θα πρέπει να σημειωθεί η παρατήρηση ότι για να λειτουργήσει η ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ΚΠολΔ, όπως συνέβη ήδη με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Επίσης, σημειώνεται ότι απαιτούνται και περαιτέρω βήματα για την ηλεκτρονικής δίκης, ήτοι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης πολυμέσων στην αποδεικτική διαδικασία, η έκδοση των αποφάσεων να γίνεται ηλεκτρονικά, όπως και η εκτέλεση κοκ.

Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου αναφέρονται, ειδικότερα τα εξής:

1) Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Το έργο αφορά τη δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Ποινικού Μητρώου, όπου θα καταχωρούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο τα Ποινικά Μητρώα των Πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας.

Με την υλοποίηση του έργου:
1) παρέχεται η δυνατότητα προς τους πολίτες για ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω του δικτυακού τόπου.
2) επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και με τις κεντρικές Βάσεις Π.Μ. των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι:
1. Οι δικαστικές αρχές (εισαγγελέας, τακτικός ανακριτής, επίτροπος στρατοδικείου).
2. Οι διευθυντές των φυλακών, σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστημάτων.
3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικές, στρατιωτικές, εκκλησιαστικές αρχές,
Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικά από την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι αλλοδαπές πρεσβείες ή προξενεία για όσους πρόκειται να μεταναστεύσουν.
5. Οι αρμόδιες αρχές για το διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας και των υποψηφίων για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
6. Τα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση άδειας οπλοφορίας, χρήσης εκρηκτικών κ.τ.λ..

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 13.869.087,00€

2) Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφου – On line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών.

Αποτελεί έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.

Αφορά το σύνολο των πολιτών της χώρας (ανάγκη για κάλυψη των 1.200.000 δικογράφων που κατατίθενται ετησίως σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων και 250.000 συμβολαίων και αφορούν αντίστοιχο διακριτό αριθμό πολιτών). Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην παρούσα κατάσταση δημιουργούν εστίες έντονης δυσανασχέτησης, κακής εξυπηρέτησης, απώλειας χρόνου, και υψηλής επαναλαμβανόμενης γραφειοκρατίας.

1. Ουρές για την αγορά Ενσήμων παράστασης από τους μικροπωλητές στα δικαστήρια
2. Επικόλληση ενσήμων στα δικόγραφα (Ταμείου Νομικών, Ταμείων Προνοίας, Προείσπραξης κτλ)
3. Επικόλληση στα επίσημα αντίγραφα του φακέλου κατάθεσης μεγαρόσημων,
4. Ατελείωτες ουρές για την κατάθεση Δικογράφου και θεώρηση αντιγράφων για περαιτέρω ενέργειες (κοινοποιήσεις, κλπ)
5. Συνωστισμός και επιβάρυνση της εργασίας των υπηρεσιών των Δικαστηρίων
6. Μεγάλος χρόνος απάντησης των Δικαστηρίων από την υποβολή αιτήματος.
7. Μεγάλος αριθμός επισκέψεων στα δικαστήρια για την έρευνα της πορείας της υπόθεσης, με ταυτόχρονη επιβάρυνση των υπηρεσιών.
8. Αδυναμία μελέτης Δικογραφίας από το Δικαστή, από μακριά και αδυναμία έκδοσης της απόφασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο της πορείας την ένδικης επίλυσης της διαφοράς. (έγκαιρης ενημέρωσης του πολίτη, προθεσμίες εκτέλεσης και άσκησης ή παραίτησης από τα
ένδικα μέσα).
9. Ετήσια επικόλληση των αποκομμάτων των ενσήμων (ουρίτσες) στα Βιβλιάριά του κάθε δικηγόρου για να μπορέσει να έχει αυτός ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη. Ο καταμερισμός γίνεται στα αντίστοιχα ταμεία και το συνολικό τους κόστος υπερβαίνει τα
700.000€ ετησίως και επιβαρύνει τόσο τα Ταμεία, όσο και τους Συλλόγους.
10. Οικονομικές Βεβαιώσεις για τη συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής Δήλωσης και τελευταία (έναρξη από 1/7/2010) περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τους δικηγόρους.

Η λειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν πέραν των πολιτών, παρέχει άμεση εξυπηρέτηση:

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
2. Στη Ε.Ε. (ένταξη στη Δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης -E Justice)
3. Στα Δικαστήρια όλης της χώρας
4. Στα Ασφαλιστικά Ταμεία
5. Στα Ταμεία Υγείας – Πρόνοιας
6. Στα Ταμεία Συνεργασίας και υποστήριξης Νέων Δικηγόρων
7. Στο Υπουργείο Οικονομικών (φόρος Εισοδήματος – ΦΠΑ)
8. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους
9. Στους Δικηγόρους
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 4.477.482,45€

3) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης

Η υλοποίηση του έργου είναι εξέχουσας σημασίας, και στοχεύει στο να αντιμετωπίσει προβλήματα και να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του Ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα αναγκών, όπως αντιπροσωπευτικά αναφέρονται:

– Η διασύνδεση των περιφερειακών καταστημάτων κράτησης με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιφέρει την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
– Η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις διαθεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή κατηγορίας με στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες κλπ).
– Η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, οι οποίες θα απλουστεύσουν τις συναλλαγές των πολιτών, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών.
– Η ενίσχυση της κοινωνικής θέσης των κρατουμένων, η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους και η ολοκληρωμένη ταχεία και πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων με αυτούς φορέων και χρηστών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ.
– Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ασφαλή και εμπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών για τους φυλακισθέντες /αποφυλακισθέντες.

Οι Ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της υλοποίησης του έργου αφορούν στην:
– Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση πιστοποιητικών κράτησης
– Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση βεβαιώσεων ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου
– Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων
– Ηλεκτρονικός προγραμματισμός επισκεπτηρίων επιχειρήσεων (Δικηγόρων)
– Ηλεκτρονικός προγραμματισμός επισκεπτηρίων πολιτών (Συγγενών)
– Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με το ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
– Ηλεκτρονική διάθεση αιτήσεων/εγγράφων για την συντομότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των καταστημάτων κράτησης προς την Κεντρική Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς
– Ηλεκτρονική διάθεση επιλεγμένων πληροφοριών / Ηλεκτρονικός φάκελος κρατουμένου προς πιστοποιημένους εκπροσώπους
– Αναγγελία έκτακτου συμβάντος
– Υπηρεσίες πληροφόρησης προς το ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό (κρατούμενους, συγγενείς, δικηγόρους, πρεσβείες, προξενεία, κ.α.) / Δημοσίευση πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτιμάται ότι οι πιθανοί χρήστες και
ωφελούμενοι των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα είναι οι κρατούμενοι (περίπου 12.000 ), οι άμεσοι συγγενείς τους (περίπου 40.000), οι εν δυνάμει ή εν ενεργεία δικηγόροι τους (περίπου 10.000), κοινωνικές υπηρεσίες και σύλλογοι (όπως η «Επάνοδος», οι σύλλογοι αποφυλακισμένων, οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων) αλλά και άλλοι φορείς (όπως πρεσβείες, προξενεία, σύλλογοι μεταναστών, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Στον αριθμό των πιθανών χρηστών περιλαμβάνεται και το σύνολο των αποφυλακισθέντων (περίπου 200.000).

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 5.584.815,00€

4) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία

Η υλοποίηση του έργου αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από την ΕΠΑΝΟΔΟ στους κρατούμενους και αποφυλακιζόμενους της χώρας, στοχεύοντας στη δημιουργία του τεχνολογικού εκείνου πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ταχύτερη
διεκπεραίωση των διαδικασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και την πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσομένων της για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Κορωνίδα του έργου αποτελεί η δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης ώστε να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες (αποφυλακισμένοι, αποφυλακιζόμενοι).

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν και θα προσφέρονται μέσω της Πύλης είναι οι παρακάτω:
– Υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού – ανεύρεσης εργασίας
– Υπηρεσία δημιουργίας/επεξεργασίας βιογραφικού σημειώματος βάσει προτύπων και δυνατότητα (αυτόματης) αποστολής για τις θέσεις εργασίας που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων
– Ηλεκτρονική αίτηση της εισηγητικής έκθεσης κοινωνικού λειτουργού
– Υπηρεσία ηλεκτρονικού συμβούλου για θέματα εργασίας, ναρκωτικών, κλπ
– Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
– Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση κουπονιών διαμονής
– Υπηρεσία αναζήτησης και πληροφόρησης κλαδικών και εργασιακών θεμάτων
– Υπηρεσία Ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με ευέλικτη αναζήτηση βάσει κλειδιών, θεμάτων, κατηγορίας, τίτλου και συνδυασμού αυτών
– Υπηρεσία ασύγχρονης εκπαίδευσης
– Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης (forum)
– Υπηρεσία πληροφόρησης προς το ξενόγλωσσο κοινό, με περιεχόμενο στις πιο συνήθης ξένες γλώσσες
– Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων για θέσεις εργασίας – Υπηρεσίες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα προβλήματα των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών
(Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής ένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων)
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 680.497,50€

5) Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναβάθμιση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στοχεύοντας στη δημιουργία του τεχνολογικού πλαισίου που εξασφαλίζει την ταχύτερη διεκπεραίωση των
διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών της χώρας.
Στόχοι του έργου είναι:
· Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συμπεριλαμβάνει την:
– ηλεκτρονική υπηρεσία κατάθεσης ένδικων βοηθημάτων (one stop-shop)
– ηλεκτρονική υπηρεσία κατάθεσης και παρακολούθησης αιτημάτων
– ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης υποθέσεων
– παρακολούθηση πορείας των αιτημάτων και των υποθέσεων (μέσω portal, mail, τηλεφώνου)
· Η διαρκής ανωνυμοποίηση των εγγράφων που δύνανται να διατεθούν ηλεκτρονικά μέσω του λογισμικού της Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου
· Η δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας Ελέγχου Πολυθεσίας και Ύψους Αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων
· Η δημιουργία on-line οδηγού βοηθείας για τους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών για την step-by-step καταχώρηση στοιχείων και παρακολούθηση διαδικασιών
· Η δημιουργία συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών που περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας
· Η διαλειτουργικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους ελεγχόμενους φορείς για τις ανάγκες του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου.
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1.316.493,60€

6) Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση του συστήματος καταγραφής, αρχειοθέτησης και διάθεσης των πρακτικών των δικαστηρίων της χώρας για την αύξηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, την επίτευξη του κράτους δικαίου και τη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη.
Η υποβοήθηση στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων έχει ως σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών αυτών, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται προς το ενδιαφερόμενο κοινό
μέσω του δικτυακού τόπου είναι οι παρακάτω:
– Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για αντίγραφο Πρακτικών από τους έχοντας έννομο συμφέρον (δικηγόροι, διάδικοι)
– Ηλεκτρονική λήψη (σε μορφή κειμένου) αντιγράφου Πρακτικών
– Ηλεκτρονική λήψη κατάστασης/αποτελέσματος αιτήσεως για έκδοση αντιγράφου Πρακτικών
– Ηλεκτρονική κατάθεση αναπομπής των πρακτικών
– Ηλεκτρονική λήψη κατάστασης/αποτελέσματος αναπομπής
– Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων δικαστικών λειτουργών και γραμματέων έδρας (ηλεκτρονική υποβολή πρακτικών από Γραμματέα Έδρας, έλεγχος και πιστοποίηση από Δικαστή)
– Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 11.337.007,80€

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *