Γερμανικό Ακυρωτικό: Η υπηρεσία αναζήτησης εικόνων της Google μπορεί να παρουσιάζει φωτογραφίες σε σμίκρυνση

Μια καθαρή νίκη πέτυχε η υπηρεσία αναζήτησης Google και οι εν γένει μηχανές αναζήτησης, καθώς με πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Ακυρωτικού κρίθηκε ότι μπορούν να παρουσιάζουν στα αποτελέσματά τους προεπισκοπήσεις των εικόνων στις οποίες παραπέμπουν με συνδέσμους και η ενέργεια αυτή δεν παραβιάζει το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση που έτυχε αντιμετώπισης από το BGH αφορούσε την αγωγή μιας καλλιτέχνιδος, η οποία στράφηκε κατά της Google, επικαλούμενη την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων της, για το λόγο ότι μετά από αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης της Google εμφανίζονταν αποσπάσματα των έργων της (μικρές φωτογραφίες). Σύμφωνα με την ενάγουσα, παρ’ ότι γινόταν παραπομπή στην ιστοσελίδα της από την Google, η τελευταία δεν είχε το δικαίωμα να δημιουργήσει φωτογραφίες με τα έργα της, να τις σμικρύνει και να τις παρουσιάζει ως προεπισκόπηση στην αναζήτηση εικόνων.

Ωστόσο, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γερμανίας στην απόφαση της 29ης Απριλίου 2010 – I ZR 69/08, έκρινε ότι η παραπάνω εταιρία δεν έχει παραβιάσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με την απεικόνιση προστατευόμενων έργων στη μηχανή αναζήτησής της. Σύμφωνα με το Δικαστήριο από τη συμπεριφορά της ενάγουσας προκύπτει ότι ήταν σύμφωνη με την παρουσίαση των έργων της από μηχανές αναζήτησης, καθώς δεν είχε φράξει την ιστοσελίδα, ώστε να μην μπορεί να προβάλλεται από μηχανές αναζήτησης, τροποποιώντας κατάλληλα τον κώδικα της ιστοσελίδας.

Ωστόσο, το Δικαστήριο τονίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν τα παραπάνω και συγκεκριμένα, όταν τις φωτογραφίες έχουν δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο τρίτοι, χωρίς δικαίωμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως κρίθηκε με απόφαση του ΔΕΚ (απόφαση της 23.3.2010 – υπόθεση C-236/08 έως C-238/08 – Google France/Louis Vuitton), η Google μπορεί να ευθύνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/31, εφόσον είχε λάβει γνώση της παράνομης συμπεριφοράς.

Όπως γίνεται σαφές στην παραπάνω απόφαση του γερμανικού Ακυρωτικού, η έννοια της συναίνεσης μετά από κάθε δημοσιοποίηση περιεχομένου στο Διαδικτύου, διαστέλλεται αρκετά και για αυτό, η εν λόγω κρίση δεν μπορεί να έχει γενική ισχύ και σε άλλα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να κρίνονται ad hoc.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *