ΔΟΤ/IDNs για το .eu


www.getentrepreneurial.com/images/domain-name.jpg

Από τις 10 Δεκεμβρίου 2009, εταιρίες και φυσικά πρόσωπα, με βάση και μόνιμη κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν Διεθνοποιημένα Ονόματα Τομέα (ΔΟΤ/IDNs).

Τα ΔΟΤ/IDNs είναι ονόματα τομέα που περιέχουν μη- ASCII χαρακτήρες. Αυτοί οι χαρακτήρες για παράδειγμα, περιλαμβάνουν το Σουηδικό å , το Γερμανικό ü , το Ρουμανικό ş και χαρακτήρες από ολόκληρο το Βουλγαρικό και Ελληνικό αλφάβητο.

Τα ΔΟΤ/IDNs είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το .eu εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 Κράτη Μέλη και 23 επίσημες γλώσσες. Πολλές από αυτές τις γλώσσες δεν διαθέτουν χαρακτήρες ASCII στο αλφάβητό τους.

Πληροφορίες για όλα τα σχετικά θέματα περιέχονται στον ιστοχώρο του Μητρώου του ονόματος χώρου .eu:
http://www.eurid.eu/el/onomata-tomea-eu/dotidns-gia-eu

Στην παραπάνω ιστοσελίδα μπορεί ο χρήστης να κάνει αναζήτηση και να πληροφορηθεί αν είναι διαθέσιμο ένα συγκεκριμένο όνομα χώρου.

Επισημαίνεται ότι για την καταχώριση ενός ονόματος χώρου, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί σε έναν πιστοποιημένο καταχωρητή. Πληροφορίες για καταχωρητές περιέχονται στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.eurid.eu/el/onomata-tomea-eu/katalogos-kataxoriton

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *