Βιβλιοπαρουσίαση: Ε. Σταματούδη (επιμ.), Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ

Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ
Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας
. Επιμέλεια: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M, Ph.D, Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εκδόσεις Σάκκουλα www.sakkoulas.gr
ISBN/ISSN: 978-960-445-453-2
©2009, XXI+322 σελίδες, €36,00

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα το συλλογικό έργο με τίτλο: “Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ”, το οποίο περιέχει τις συμβολές ειδικών επιστημόνων, νομικών, στις οποίες διερευνώνονται φλέγοντα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα ΜΜΕ.

Οι συγγραφείς που συμμετέχουν στο συλλογικό αυτό έργο προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και από το χώρο της μάχιμης δικηγορίας, με εξειδίκευση σε ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα υψηλού επιπέδου βιβλίο με αναλύσεις σε καίρια ζητήματα που απασχολούν στην πράξη.

Με τις επιμέρους συμβολές καλύπτονται ζητήματα, όπως είναι η προστασία των ηθικών συμφερόντων των δημοσιογράφων, το θεσμικό πλαίσιο των συνεντεύξεων και η παράθεση αποσπασμάτων και σχολιασμός έργων τρίτων, ζητήματα που αφορούν τους φωτογράφους και τη χρήση φωτογραφιών, αλλά και θέματα που αφορούν τα ψηφιακά μέσα, όπως είναι θέματα που αφορούν την εφημερίδα ως βάση δεδομένων, τις άτυπες εκδοτικές συνεργασίες (linking, framing, meta-tagging) και τη συλλογική διαχείριση στην ψηφιακή εποχή.

Αναλυτικά τα περιεχόμενα του βιβλίου έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Λάμπρος Κοτσίρης
1. Ο δημοσιογράφος ως δημιουργός – Εισαγωγικό σημείωμα 3

Ανθούλα Παπαδοπούλου
2. Ο δημοσιογράφος ως πνευματικός δημιουργός και η προστασία των ηθικών του συμφερόντων 11

Πιερρίνα Κοριατοπούλου
3. Θεσμικό πλαίσιο συνεντεύξεων 41

Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου
4. Παράθεση αποσπασμάτων και σχολιασμός έργων τρίτων 69

Ευαγγελία Βαγενά
5. Πνευματική ιδιοκτησία και δικαίωμα κοινού στην πληροφόρηση (με έμφαση σε θέματα δημοσιογραφίας) 109

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΔΟΤΕΣ
Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου
6. Εξαιρέσεις και περιορισμοί στη χρήση περιεχομένου ΜΜΕ 133

Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού
7. Η εφημερίδα ως βάση δεδομένων 161

Μαρία Γ. Σινανίδου
8. Άτυπες εκδοτικές «συνεργασίες»: linking, framing, meta-tagging 181

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος
9. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων συγγραφέων και εκδοτών στην ψηφιακή εποχή 219

Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη
10. Δικαίωμα στην προσωπικότητα και δικαίωμα στη φωτογραφία 233

Ειρήνη Σταματούδη
11. Δικαιώματα φωτογράφων και δημοσίευση φωτογραφιών σε ΜΜΕ 263

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *