Καταχώρηση δεδομένων κίνησης στο Ην. Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ην. Βασιλείου δημοσίευσε τον Απρίλιο 2009 Έκθεση, σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να δημιουργήσει κεντρική βάση δεδομένων για την αποθήκευση των δεδομένων κίνησης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/24.

Αντί για αυτό τα δεδομένα θα αποθηκεύονται αποκεντρωμένα από τους υπόχρεους για τη διατήρηση παρόχους επικοινωνίας από όπου ενδεχομένως, θα αποκτούν πρόσβαση σε αυτά οι αστυνομικές αρχές. Αν και η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων θα ήταν αποτελεσματικότερη μέθοδος, δεν ακολουθείται για την προστασία των πολιτών, διότι αποτελεί ισχυρή επέμβαση στα προσωπικά δεδομένα τους.

Επιπλέον, η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να υποχρεώσει τους παρόχους να διατηρούν συνδετικά δεδομένα επικοινωνίας από το εξωτερικό και να συνδυάζουν με τα εθνικά δεδομένα επικοινωνίας. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η αποθήκευση και διατήρηση πρόσθετων δεδομένων επιβαρύνει τους παρόχους και για αυτό θέτει το θέμα σε διαβούλευση για να βρεθούν τρόποι να μειωθούν τα έξοδα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Το σχετικόα έγγραφο δημοσιεύεται στην παρακάτω τοποθεσία:

http://www.homeoffice.gov.uk/documents/cons-2009-communications-data?view=Binary

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *