Συμβουλές για Διαδικτυακές αγορές

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου προχωρεί με σταθερά βήματα στην ΕΕ, όπου ήδη 33% των καταναλωτών έχουν προβεί σε μία τουλάχιστον αγορά μέσω του Διαδικτύου. Στη Χώρα μας, έχει επίσης δημιουργηθεί μια αγορά για ορισμένα προϊόντα, καθώς καταστήματα, όπως είναι το eshop.gr έχουν κερδίσει την προτίμηση των καταναλωτών λόγω του χαμηλού κόστους και της καλής ποιότητας των υπηρεσιών τους.

Ωστόσο, το πρόβλημα της έλλειψης ασφάλειας παραμένει οξύ. Αυτός είναι ο λόγος που 12% των χρηστών του Διαδικτύου δεν αποτολμούν αγορές, ενώ 42% δεν προβαίνουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, αναπτύχθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα “eYouGuide, η οποία παρέχει συμβουλές για διαδικτυακές αγορές. Ο εν λόγω ιστοχώρος παρέχει πληροφορίες για το δίκαιο προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ και στα εθνικά κράτη, καλύπτοντας θεματικές, όπως είναι η προστασία και η ασφάλεια χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, κανόνων για τη διαδικτυακή διαφήμιση και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σχετικά η Επίτροπος Viviane Reding για την κοινωνία της πληροφορίας και τα ΜΜΕ δηλώνει:
“In the EU, consumer rights online should not depend on where a company or website is based. National borders should no longer complicate European consumers’ lives when they go online to buy a book or download a song. In spite of progress made, we need to ensure that there is a single market for consumers as well as businesses on the web.”

Αντίστοιχα, η Επίτροπος για την προστασία των καταναλωτών και της υγείας, Meglena Kuneva, δηλώνει:

“If we want consumers to shop around and exploit the potential of digital communications, then we need to give them confidence that their rights are guaranteed. That means putting in place and enforcing clear consumer rights that meet the high standards already existing in the main street. Internet has everything to offer consumers, but we need to build trust so that people can shop around with peace of mind.”

Για περαιτέρω πληροφορίες βλ.:

http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *