Κριτική του Ευρωπαίου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων στο δεύτερο σχέδιο οδηγίας για την αναθεώρηση της οδηγίας 2002/58


Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων άσκησε κριτική στο δεύτερο σχέδιο οδηγίας
(Second opinion of the European Data Protection Supervisor on the review of Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications).

Κριτική ασκείται στην ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με παραβιάσεις ασφαλείας, καθώς αυτή περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων της ιδιωτικής σφαίρας. Στους υπόχρεους θα έπρεπε, σύμφωνα με τον Επίτροπο, να περιλαμβάνονται και παροχείς, όπως οι παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Ο Επίτροπος απορρίπτει την πρόταση του Κοινοβουλίου να επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων κίνησης για λόγους ασφαλείας ως μη χρήσιμη και επικίνδυνη για την προστασία
προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, συνηγορεί υπέρ της πρότασης ενεργητικής νομιμοποίησης ενώσεων και οργανώσεων καταναλωτών επί παραβιάσεων των διατάξεων της οδηγίας και όχι μόνο σε παραβιάσης απαγορεύσεων ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όπως προτείνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *