Ευρωπαϊκή Ημέρα Συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 4 Μαρτίου 2009

Η ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών μετασχηματίζουν το πολιτικό τοπίο. Επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και να αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή, σε τέτοιο βαθμό που είναι πρωτόγνωρο.

Η ΕΕ διοργανώνει την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στις 4 Μαρτίου 2009.

Charlemagne Building, 170 Rue de la Loi (Wetstraat), Brussels
4 March 2009

Η παραπάνω ημερίδα θα δώσει την ευκαιρία για συζήτηση υψηλού επιπέδου για τις τρέχουσες εξελίξεις. Αντικείμενο συζήτησης θα είναι οι εκλογές στις ΗΠΑ. Επίσης, θα συζητηθεί η χρήση των ΤΠΕ με σκοπό την υποστήριξη του νομοθέτη και των πλεονεκτημάτων που έχουν για τους πολίτες.

Παράλληλα, θα υπάρχει επίδειξη των έργων eParticipation που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Information Society and Media.

Βλ. Citizens Speak out

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *