Σφάλματα στη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης Google

Ακόμα και οι καλύτεροι δεν αποφεύγουν τα λάθη στον προγραμματισμό (bugs)! Το Σάββατο η υπηρεσία αναζήτησης της Google δεν λειτουργούσε σωστά, αφού σε κάθε αναζήτηση εμφανιζόταν το μήνυμα ότι “τα αποτελέσματα μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας” (“may harm your computer”).

Η εταιρία ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει την αιτία του σφάλματος, το οποίο έχει ήδη διορθωθεί.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *