1 δισ ευρώ για ευρυζωνικές υποδομές

Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 28.1.2009 ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση επενδύσεων για τις ευρυζωνικές υποδομές Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε καίριας σημασίας έργα στους τομείς της ενέργειας και των ευρυζωνικών υποδομών Διαδικτύου. Οι επενδύσεις αυτές θα προσφέρουν τα κίνητρα που είναι τόσο απαραίτητα για την οικονομία της ΕΕ βραχυπρόθεσμα, ενώ συγχρόνως θα εξυπηρετούν στρατηγικούς στόχους όπως η ενεργειακή ασφάλεια. Όλα τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από αυτή τη δέσμη μέτρων, ελπίζουμε και η χώρα μας που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης του δικτύου ευρυζωνικών συνδέσεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ στηρίζεται στις λεγόμενες «έξυπνες επενδύσεις», που προσφέρουν βραχυπρόθεσμα κίνητρα για μακροπρόθεσμους στόχους. Αυτό ακριβώς αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή: ένα κατάλογο συγκεκριμένων έργων για τα οποία θα διατεθούν 5 δισεκατομμύρια ευρώ μη δαπανηθέντων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ, για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη μακροπρόθεσμα. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την πρόσφατη κρίση για το φυσικό αέριο και να πραγματοποιήσουμε μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Πρέπει επίσης να δώσουμε κίνητρα στην ευρωπαϊκή οικονομία δημιουργώντας λεωφόρους της πληροφορίας σε αγροτικές κοινότητες. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, που όλα τους θα επωφεληθούν από τα μέτρα που προτείνουμε, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί η οικονομία της ΕΕ με επενδύσεις σε αυτούς τους καίριους τομείς.»

Η δέσμη μέτρων που παρουσιάστηκε σήμερα περιλαμβάνει:

* σύντομη ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται το πλαίσιο και οι στόχοι της πρωτοβουλίας·
* για τα σχέδια στον τομέα της ενέργειας: μια πρόταση κανονισμού για την χορήγηση κοινοτικής συνδρομής σε στρατηγικά σχέδια στον τομέα της ενέργειας. Προτείνεται συνολικό ποσό ύψους 3,5 δισεκατ. ευρώ για επενδύσεις σε έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (χρηματοδοτικό κονδύλιο: 1.250 εκατ. ευρώ), έργα υπεράκτιων αιολικών σταθμών (500 εκατ. ευρώ), και έργα διασύνδεσης για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια (1.750 εκατ. ευρώ).
* για ευρυζωνικές υποδομές: η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 1 δισεκατ. ευρώ για την επέκταση και την αναβάθμιση της διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας σε αγροτικές κοινότητες. Το ποσό αυτό θα διατεθεί μέσω του υφιστάμενου Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ για την κάλυψη των «λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό χάρτη της ΕΕ (το 30% του πληθυσμού σε αγροτικές περιοχές που δεν έχει ευρυζωνική πρόσβαση)
* και για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο «τσεκ απ» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ): με τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών αγροτικής ανάπτυξης, θα διατεθούν 0,5 δισεκατ. ευρώ για την έναρξη εργασιών με σκοπό την αντιμετώπιση των «νέων προκλήσεων» που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του «τσεκ απ» της ΚΓΠ. Οι νέες αυτές προκλήσεις είναι: η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων, η βιοποικιλότητα και η αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα.

Τόσο τα ενεργειακά όσο και τα ευρυζωνικά δίκτυα έχουν καίρια σημασία για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας τονίστηκε στη δεύτερη ανασκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2008. Η σημασία της καθίσταται ακόμη προφανέστερη μετά την πρόσφατη κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου. Με το σημερινό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κλίμα, αντιμετωπίζονται ιδιαίτερες δυσχέρειες όσον αφορά την πρόσβαση έργων σε χρηματοδότηση. Η στήριξη της ΕΕ θα επιτρέψει και πάλι την υλοποίηση τους: τα έργα αυτά θα συμβάλουν στην κάλυψη των ελλείψεων στις ενεργειακές διασυνδέσεις της ΕΕ, καθώς και στη διατήρηση της απαραίτητης ώθησης για τη χρησιμοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα. Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στις διασυνοριακές ανάγκες και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης.

Η επέκταση και η αναβάθμιση της διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας αποτελεί οικονομική και κοινωνική επιταγή. Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων έτσι ώστε να επιτευχθεί 100% κάλυψη με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας μέχρι το 2010. Ωστόσο, στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζονται πάντα πρόσθετες δυσχέρειες στην ευρυζωνική σύνδεση. Καθώς οι επενδύσεις επιβραδύνονται σημαντικά, τα προβλήματα αυτά αυξάνονται, πράγμα το οποίο έχει άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δράση αυτή πρέπει να επικεντρωθεί σε αγροτικές περιοχές – ενώ η αξιοποίηση των μέσων αγροτικής ανάπτυξης θα επιτρέψει να αναληφθούν γρήγορα οι επιτόπιες ενέργειες.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *