Την οδό της Wikipedia ακολουθεί και η εγκυκλοπαίδεια Britannica

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ηλ. έκδοση του BBC, η δημοφιλής εγκυκλοπαίδεια Britannica προτίθεται να ακολουθήσει το μοντέλο της Wikipedia, δηλ. θα υιοθετήσει το ίδιο συνεργατικό μοντέλο που οδηγεί στον εμπλουτισμό των λημμάτων της από τους ίδιους του χρήστες του Διαδικτύου.

Ειδικότερα, οι αναγνώστες και ειδικοί ανά τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν τα λήμματα της εγκυκλοπαίδειας στην επιγραμμική μορφή της. Ωστόσο, η Britannica θα συνεχίσει να παρέχει το δικό της περιεχόμενο, στο οποίο θα προστίθεται το περιεχόμενο που θα δημιουργούν οι χρήστες.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *