Διεθνές Συνέδριο: Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης


Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: “Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας” διοργανώνεται στις 15 & 16 Δεκεμβρίου 2008 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τους εξής στόχους:

– Παρουσίαση των καινοτόμων εναλλακτικών σχημάτων για έκδοση και διακίνηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
– Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης για την επιστημονική κοινότητα
– Προβολή του έργου του ΕΚΤ και αντίστοιχων διεθνών υποδομών
– Ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχετικών υποδομών στην Ελλάδα
– Διαβούλευση για το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας.

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας – Γ’ Φάση, Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης” και φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της ελληνικής αλλά και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας για τα οφέλη των Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης τόσο στην έκδοση και διακίνηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων όσο και στη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Πανεπιστημιακοί, ερευνητές και εκδότες από την Ευρώπη και την Αμερική, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Δημόσιας Διοίκησης θα παρουσιάσουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τις υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια και Επιστημονικά Περιοδικά).

Το Συνέδριο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σε βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και το ευρύ κοινό.

Πηγή: http://www.openaccess.gr/conference2008/

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *