Ψηφιακές βιβλιοθήκες – η περίπτωση της Europeana


Με το σχέδιο δράσης i2010 η ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, στο πλαίσιο του οποίου θα αναδειχθεί μια ανοικτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και των ΜΜΕ, θα ενισχυθεί η έρευνα και ανάπτυξη καινοτομικών και θα βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και η ποιότητα της ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρωτοβουλία των ψηφιακών βιβλιοθηκών “i2010: Digital Libraries Initiative”, με στόχο την παροχή πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης (βιβλία, εφημερίδες, ταινίες, χάρτες, φωτογραφίες, μουσική κλπ.) και τη διατήρησή της για τις επόμενες γενεές.

Στις 20.11.2008 ανακοινώθηκε η λειτουργία της Europeana (www.europeana.eu), η οποία θα αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης σε αντίγραφα από ψηφιακές συλλογές που διατηρούνται σε βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία. Έτσι, ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύει σε διάφορες χώρες προκειμένου να κάνει έρευνα για ένα έργο, αλλά θα μπορεί να ανευρίσκει όλο το σχετικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, στο Διαδίκτυο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ιστοχώρος της Europeana από την αρχή της λειτουργίας του δέχθηκε μεγάλο αριθμό επισκεπτών και αναγκάσθηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία, ωστόσο, ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει ξανά στις αρχές Δεκεμβρίου.

Βλ. σχετική αρθρογραφία:

Europeana, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Google News

Europeana, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *