By | 22 Νοεμβρίου 2008

IP/08/1422
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Η Ευρώπη θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στη νέα γενεά Διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε σήμερα σε αδρές γραμμές τα κυριότερα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο επόμενο κύμα της «επανάστασης στον τομέα των πληροφοριών», που θα ενταθεί κατά τα επόμενα έτη λόγω εξελίξεων όπως η κοινωνική δικτύωση, η αποφασιστική στροφή σε επιγραμμικές (on-line) επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι νομαδικές υπηρεσίες με βάση το σύστημα GPS και η κινητή τηλεόραση και η ανάπτυξη ευφυών ετικετών. Η έκθεση δείχνει ότι η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες να αξιοποιήσει τις εξελίξεις αυτές με τις πολιτικές που ασκεί για στήριξη ανοικτών και ευνοϊκών στον ανταγωνισμό δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και για την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής και την προστασία από έκνομες ενέργειες. Σήμερα δρομολογήθηκε από την Επιτροπή δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τον τρόπο με τον οποίο η ασκούμενη πολιτική και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ανταποκριθούν στις εν λόγω ευκαιρίες. Στην έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζεται επίσης ένας νέος δείκτης ευρυζωνικών επιδόσεων (BPI), με τον οποίο συγκρίνονται οι εθνικές επιδόσεις σε καίριας σημασίας πτυχές όπως η ταχύτητα, η τιμή, ο ανταγωνισμός και η κάλυψη ευρυζωνικότητας. Η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες είναι οι πρωταθλητές με βάση αυτόν τον δείκτη ευρυζωνικότητας, ο οποίος συμπληρώνει τον πλέον παραδοσιακό δείκτη ευρυζωνικής διείσδυσης που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα οι ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών.
«Το Διαδίκτυο του μέλλοντος θα αλλάξει ριζικά την κοινωνία μας», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας. «Το Web 3.0 σημαίνει αδιάλειπτη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, επιχειρηματική δραστηριότητα, ψυχαγωγία και κοινωνική δικτύωση με ταχύτατα, αξιόπιστα και ασφαλή δίκτυα. Σημαίνει το τέλος του διαχωρισμού μεταξύ κινητών και σταθερών γραμμών. Σηματοδοτεί άλμα δεκαπλασιασμού της κλίμακας του ψηφιακού σύμπαντος που θα έχει συντελεστεί το έτος 2015. Η Ευρώπη διαθέτει την τεχνογνωσία και τη χωρητικότητα δικτύων ώστε να ηγηθεί του μετασχηματισμού αυτού. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία και χρησιμοποίηση του Web 3.0 στην Ευρώπη.»
Όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι χρήστες Διαδικτύου έχουν πρόσβαση σε ταχύτερο και φθηνότερο Διαδίκτυο: οι μισοί από αυτούς είχαν πρόσβαση, στα τέλη του 2007, σε ευρυζωνικό δίκτυο ταχύτητας μεγαλύτερης από 2 megabits ανά δευτερόλεπτο (MBps), ταχύτητα διπλάσια απ’ ό,τι προ ενός έτους και η οποία υποστηρίζει την μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος μέσω του Διαδικτύου. Το ευρυζωνικό δίκτυο καλύπτει ποσοστό 70% του πληθυσμού της υπαίθρου στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, μειώνοντας το χάσμα μέχρι το ποσοστό συνολικής κάλυψης (93%). Το προηγούμενο έτος, η κάλυψη της υπαίθρου με ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξήθηκε στην ΕΕ-25 κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.
Αυτό σημαίνει ότι αναδύεται μια νέα γενεά χρήσης Διαδικτύου, είναι δε σαφές το δυναμικό για την οικονομία της Ευρώπης. Ενώ το 2007 δικτυακούς τόπους Web 2.0 χρησιμοποιούσε το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρηματικές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Εξάλλου, αναμένεται ότι το διάστημα 2006-2011 θα αυξηθεί παγκοσμίως κατά 15% το βασιζόμενο στο Διαδίκτυο λογισμικό επιχειρήσεων.
Οι εφαρμογές νέας τεχνολογίας θα χρειαστούν καθολική διαδικτυακή κάλυψη. «Internet των πραγμάτων» σημαίνει ότι μέσω του Διαδικτύου θα πραγματοποιείται ασύρματη αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανών, οχημάτων, συσκευών, αισθητήρων και πολλών άλλων διατάξεων. Η τεχνολογία αυτή ήδη καθιστά δυνατές ηλεκτρονικές κάρτες εισιτηρίων και θα επιτρέψει σε κινητές συσκευές να ανταλλάσουν πληροφορίες για την εκτέλεση πληρωμών ή την ανάκτηση πληροφοριών από διαφημιστικές πινακίδες. Προβλέπεται ότι η τεχνολογία αυτού του είδους θα έχει εγκατασταθεί σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύρια τηλέφωνα το έτος 2015.
Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν μείζονες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, εφόσον υπάρξουν επαρκείς επενδύσεις σε ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας και στήριξη για καινοτομία και έρευνα. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής δηλώνεται ότι η ΕΕ πρέπει να τονώσει τις επενδύσεις σε ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενεάς, εντείνοντας, για παράδειγμα, την εμπλοκή τοπικών αρχών οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγωγούς διέλευσης (ή την εκσκαφή τάφρων για την εγκατάσταση νέων τέτοιων αγωγών) για καλώδια οπτικών ινών ταχύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων σε πόλεις, με την εξασφάλιση του ανταγωνισμού στο Διαδίκτυο, την αποφυγή της επιβολής άδικων περιορισμών στην επιλογή των καταναλωτών, τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στη χρήση του Διαδικτύου και τη χρηματοδότηση της έρευνας στο Διαδίκτυο του μέλλοντος.
Η ανακοίνωση συνοδεύεται από τον νέο δείκτη ευρυζωνικών επιδόσεων ΒΡΙ, ο οποίος συγκρίνει τον ανταγωνισμό, την κάλυψη, την ταχύτητα και την ποιότητα της πρόσβασης στο Διαδίκτυο ανά την Ευρώπη (βλ. Παράρτημα). Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΕ έχει ήδη τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις εν λόγω ευρυζωνικές ευκαιρίες, χάρη σε ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για επενδύσεις. Ο δείκτης κατατάσσει τα επιτεύγματα των χωρών της ΕΕ στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας με γνώμονα τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ταχύτερων ευρυζωνικών υπηρεσιών, ώστε να τονίζονται οι προτεραιότητες για βελτίωση.
Ο δείκτης δείχνει σαφώς ότι η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες προηγούνται στην ΕΕ, χάρη σε φιλικό για τον ανταγωνισμό περιβάλλον καθώς και πολίτες και επιχειρήσεις που διαθέτουν τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν προηγμένες υπηρεσίες. Αντιθέτως, ο περιορισμένος ανταγωνισμός μπορεί να αναστείλει επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες και να συνεπάγεται υψηλές τιμές. Κοινωνικοί παράγοντες όπως η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, η περιορισμένη διείσδυση προσωπικών υπολογιστών και οι ανεπαρκείς δαπάνες σε τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών φαίνεται επίσης ότι αποτελούν σοβαρούς φραγμούς για περαιτέρω εξελίξεις.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα δίκτυα και το Διαδίκτυο του μέλλοντος διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το «Ίντερνετ των πραγμάτων» διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IOTconsultation

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *