Συνέδριο μέσω του Διαδικτύου – Law via the Internet Conference

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2008 θα διεξαχθεί το 9η Διεθνές Συνέδριο “Law via the Internet” στη Φλορεντία που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Νομικής Πληροφορικής (Institute of Legal Information Theory and Techniques of the Italian National Research Council (ITTIG-CNR)), υπό την ιδιότητά του ως μέλους του δικτύου Legal Information Institutes network (LIIs).

Τα θέματα που θα πραγματευθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου είναι τα εξής:

* Free access to law: the situation in different geographic areas
* Legal aspects concerning management, creation and filing of digital information
* Legal blogs and wikis
* Open legal archives
* Quality of legal information available on the web
* Right to legal information as a fundamental right
* Semantic tools for the access to legal information
* Information technology used in the process of creating rules
* Open source in the field of law
* Computerization of justice
* Recent developments and trends in online legislation, case law and doctrine
* Development of open technical standards

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου βλ. εδώ.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *