Μείωση του κόστους των γραπτών μηνυμάτων και των κινητών υπηρεσιών δεδομένων στο εξωτερικό


Press release
(Από τον δικτυακό τόπο Information Society της ΕΕ)

Οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να αναμένουν ότι από το επόμενο καλοκαίρι η αποστολή γραπτών μηνυμάτων από το εξωτερικό εντός της ΕΕ θα είναι πολύ φτηνότερη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη μείωση, από την 1η Ιουλίου 2009, της χρέωσης για περιαγωγή μηνυμάτων κειμένου κατά 60%. Οι πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της Κοινότητας δεν θα πληρώνουν περισσότερο από 11 ευρωλεπτά ανά SMS έναντι 29 ευρωλεπτών που είναι ο σημερινός μέσος όρος στην ΕΕ. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να βελτιωθεί η διαφάνεια όσον αφορά την πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και την τηλεφόρτωση δεδομένων σε κινητό τηλέφωνο από το εξωτερικό: οι καταναλωτές, εξοικοιωμένοι με φτηνότερες υπηρεσίες δεδομένων στη χώρα τους πρέπει να προστατεύονται καλύτερα από “φουσκωμένους λογαριασμούς” περιαγωγής που μπορεί να ανέλθουν σε χιλιάδες ευρώ. Οι προτάσεις πρόκειται να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που πρέπει να συμφωνήσουν ώστε οι προτάσεις να αποκτήσουν ισχύ νόμου. Ήδη το καλοκαίρι του 2007, η ΕΕ μείωσε κατά 60% τα τέλη για πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων στο εξωτερικό (περιαγωγή φωνής).

«Η Ευρώπη κατέστησε την κινητή τηλεφωνία ελκυστική σε όλο τον κόσμο χάρη στο δικό της πρότυπο του GSM. Πρέπει πλέον να αποδείξει ότι υπάρχει γνήσια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, όπου οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο στο σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ, χωρίς να υφίστανται κυρώσεις εξαιτίας της διέλευσης συνόρων», είπε ο κ. José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Εάν τούτο επιτευχθεί σύντομα, θα έχουμε τεράστια αύξηση στα SMS και στις υπηρεσίες δεδομένων, ενώ θα δοθεί το μήνυμα ότι η μείωση των τελών μπορεί να αποβεί επωφελής για όλους.»

H κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για τις τηλεπικοινωνίες, δήλωσε: «Η χρήση του κινητού τηλεφώνου στο εξωτερικό, εντός της ΕΕ, δεν θα πρέπει να είναι αδικαιολόγητα ακριβότερη απ’ ό,τι στο εσωτερικό, είτε για τηλεφωνικές κλήσεις, ή για αποστολή κειμένων ή πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Τα 37 εκατ. των Ευρωπαίων τουριστών και τα 110 εκατ. των επιχειρηματιών σε επαγγελματικό ταξίδι περιμένουν πότε η επαγγελία της ενιαίας αγοράς χωρίς σύνορα θα έχει επιτέλους θετικό αντίκτυπο στους λογαριασμούς τους.»

Η αρμόδια Επίτροπος για την προστασία των καταναλωτών, κα Κούνεβα, δήλωσε τα εξής: «Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος των 500 εκατ. καταναλωτών της, τότε δεν θα πρέπει να ανέχεται πλέον πρακτικές κατά τις οποίες φορείς εκμετάλλευσης χρεώνουν για υπηρεσίες που δεν παρέχουν. Οι καταναλωτές υπερχρεώνονται κατά μέσο όρο σε ύψος 24% για κλήσεις κινητών επικοινωνιών που πραγματοποιούν από το εξωτερικό, καθώς οι κλήσεις περιαγωγής πολύ συχνά χρεώνονται ανά λεπτό και όχι ανά δευτερόλεπτο. Μία από τις προτεραιότητές μας είναι η δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών όταν διαβαίνουν τα σύνορα και για το λόγο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να θεσπίσει την αρχή της ανά δευτερόλεπτο χρέωσης για όλες τις κλήσεις περιαγωγής».

Τα γραπτά μηνύματα είναι γενικά δημοφιλή μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι το 2007 απέστειλαν 2,5 δισ. SMS αξίας 800 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα η νέα γενιά επικοινωνεί με SMS: το 38% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών επικοινωνούν αποκλειστικά με μηνύματα, όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Το κόστος, όμως, της περιαγωγής κειμένου μπορεί να είναι δεκαπλάσιο από το αντίστοιχο εγχώριο, φτάνοντας έως και 0,75 ευρώ ανά SMS, στην περίπτωση ταξιδιωτών από το Βέλγιο. Ένας τυπικός γάλλος πελάτης περιαγωγής που απέστειλε το φετινό καλοκαίρι γραπτό μήνυμα από την Ιταλία θα μπορούσε να πληρώσει μέχρι 0,30 ευρώ, ενώ ένας τσέχος τουρίστας θα πλήρωνε έως και 0,42 ευρώ (10,00 CZK). Στην Ισπανία, ένας σουηδός τουρίστας θα μπορούσε να πληρώσει έως και 0,40 ευρώ (3,79 SEK) ανά μήνυμα περιαγωγής, ένας γερμανός 0,32 ευρώ, ένας πολωνός 0,47 ευρώ (1,50 ZL), ένας τουρίστας από το Ηνωμένο Βασίλειο 0,63 ευρώ (£ 0,40 λίρες) ενώ ένας λετονός έως και 0,70 ευρώ (0,49 LVL) ανά μήνυμα SMS. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει ανώτατο όριο λιανικής 0,11 ευρώ για περιαγωγή μηνυμάτων κειμένου (χωρίς ΦΠΑ) και 0,04 ευρώ ως ανώτατο όριο χονδρικής. Οι τιμές χονδρικής χρεώνονται μεταξύ των φορέων, ώστε οι πελάτες να αποστέλλουν μηνύματα μέσω των δικτύων τους. Οι φορείς εκμετάλλευσης καλούνται να ανταγωνιστούν με τιμές κάτω από αυτά τα ανώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή έπειτα από λεπτομερή αξιολόγηση του αντίκτυπου με βάση στοιχεία που της διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών (ERG).

Οι πελάτες περιαγωγής πρέπει επίσης να λαμβάνουν ένα αυτόματο μήνυμα με τις χρεώσεις για περιαγωγή δεδομένων στη χώρα όπου έχουν μεταβεί. Από το καλοκαίρι του 2010 αναμένεται ότι οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν εκ των προτέρων το ύψος του λογαριασμού τους για περιαγωγή δεδομένων προτού διακοπεί η παροχή της υπηρεσίας – μέτρο που στοχεύει να θέσει τέρμα στους “φουσκωμένους λογαριασμούς”. Και τούτο επειδή υπήρξαν περιπτώσεις πελατών που έλαβαν υπέρογκους λογαριασμούς – σε μία περίπτωση 40.000 ευρώ για τηλεφόρτωση ενός τηλεοπτικού θεάματος μέσω κινητής γραμμής περιαγωγής. Επιπλέον, ο καθορισμός ορίου ασφάλειας ύψους 1 ευρώ ανά megabyte για τέλη χονδρικής αναμένεται ότι θα δημιουργήσει ισότιμες συνθήκες μεταξύ των συντελεστών και θα τονώσει τον ανταγωνισμό.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί τα ανώτατα όρια τιμών για τηλεφωνικές κλήσεις περιαγωγής, που καθορίστηκαν το 2007 (και τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 0,46 ευρώ για κλήσεις που γίνονται στο εξωτερικό και σε 0,22 για κλήσεις που λαμβάνονται στο εξωτερικό), από 1ης Ιουλίου 2012 να μειωθούν σε 0,34 ευρώ για εξερχόμενες και σε 0,10 ευρώ για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό (χωρίς ΦΠΑ). Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από τη χρέωση ανά δευτερόλεπτο μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα για κλήσεις περιαγωγής και από τη χρέωση ανά δευτερόλεπτο για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις. Με τα σημερινά δεδομένα πληρώνουν 24% περισσότερο από τα λεπτά της ώρας που χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση κλήσεων, και 19% περισσότερο για τις εισερχόμενες κλήσεις

Ιστορικό:

Ο κοινοτικός κανονισμός του 2007 για την περιαγωγή περιορίζει το ποσό που οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρεώνουν τους πελάτες για κλήσεις περιαγωγής σε άλλες χώρες της ΕΕ σε 0,46 ευρώ ανά λεπτό για εξερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό και σε 0,22 ευρώ ανά λεπτό για εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό (χωρίς ΦΠΑ) (IP/08/1276). Το 2005 – πριν από την παρέμβαση της ΕΕ – η μέση επιβάρυνση για μια κλήση περιαγωγής ήταν 1,10 ευρώ ανά λεπτό. (IP/08 / 1276)

Έπειτα από συγκεκριμένο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο κοινοτικός κανονισμός για την περιαγωγή υποχρεώνει την Επιτροπή να πραγματοποιήσει, το 2008, ανασκόπηση της εξέλιξης των κλήσεων περιαγωγής, των μηνυμάτων κειμένου και των υπηρεσιών δεδομένων και, εφόσον απαιτηθεί, να προτείνει παράτασή του. Τον Ιούνιο του 2008, μια μελέτη έδειξε ότι οι υψηλές τιμές (που συνήθως κυμαίνονται από 5 έως 10 ευρώ ανά megabyte) καθώς και η έλλειψη διαφάνειας επιβράδυναν την αφομοίωση των υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων στην ΕΕ (IP/08/1048). Τον Αύγουστο του 2008, το κόστος αποστολής ενός γραπτού μηνύματος στο εξωτερικό ήταν 0,29 ευρώ, χωρίς να έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από ένα χρόνο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής για αυτορύθμιση του κλάδου (IP/08/1144).

Η πρόταση της Επιτροπής και η εκτίμηση του αντίκτυπου, μαζί με έναν πλήρη οδηγό για το κόστος της περιαγωγής στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, είναι διαθέσιμες στην ηλε-διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/roaming

MEMO/08/578

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *