Συνταγματική κατοχύρωση της πληροφορικής στη Γερμανία

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας και τον Υπουργό Wolfgang Schäuble, σύντομα θα κατοχυρωθεί η συνταγματική βάση για την αρμοδιότητα των κρατικών φορέων στις δράσεις για την προώθηση της τεχνολογίας της πληροφορικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των επιμέρους κρατών και να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατικών φορέων, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αναδειχθεί η πληροφορική ως “κεντρική υποδομή του 21ου αιώνα”. Παράλληλα, αυτό θα βοήθησει στη δημιουργία κοινά αποδεκτών προτύπων και την ενίσχυση της ασφάλειας πληροφοριών, ιδίως ενόψει της νέας απειλής του “κυβερνοπολέμου”.

Γίνεται σαφές ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει τη χώρα αυτή στο επίκεντρο των εξελίξεων και να πρωταγωνιστήσει στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι βέβαιο ότι παρόμοιες προσπάθειες θα βρουν μιμητές και σε άλλες χώρες, ελπίζουμε και στη χώρα μας, η οποία αφομοιώνει με εξαιρετικά βραδύ ρυθμό τις εξελίξεις στην οικονομία και την τεχνολογία.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *