Κατηγορία: Privacy Impact Assessment

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα

Μια χρήσιμη μέθοδος για το σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκουν εφαρμογή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα (Privacy Impact Assessment – PIA). Παρόμοια, όπως και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θεωρούμε…Read More »