Το πρωτόκολλο Διαδικτύου IPv6


Ενόψει της αναμενόμενης εξάντλησης των διευθύνσεων στο Διαδίκτυο, σαφής καθίσταται η ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, όπως είναι το πρωτόκολλο IPv6, την ανάπτυξη του οποίου υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα πρωτόκολλο Διαδικτύου είναι η γλώσσα που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών στο δίκτυο. Το πρωτόκολλο IPv6 συνιστά την έκτη έκδοση του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση υπολογιστών στο Διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι το διαδικτυακό πρωτόκολλο καθορίζει την εκχώρηση όλων των διαδικτυακών διευθύνσεων IP των ηλεκτρονικών συσκευών μας. Όλοι οι υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, χρειάζεται ένα από αυτά για τον εντοπισμό τους και να επικοινωνούν με άλλους υπολογιστές ή συσκευές. Η πρώτη έκδοση του Internet Protocol εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970. Το 1984, τέταρτη έκδοση του, “IPv4», έγινε ένα παγκόσμιο πρότυπο. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια, μια βελτιωμένη έκδοση έχει αναπτυχθεί: “IPv6”.

Ο λόγος για την υιοθέτηση του εν λόγω πρωτοκόλλου είναι ότι παρέχει πολλές περισσότερες διευθύνσεις IP από τις προηγούμενες εκδόσεις IP, όπως το IPv4. Συγκεκριμένα, το IPv6 θα επιτρέψει σε κάθε πολίτη, φορέα του δικτύου ή οργανισμό να έχει όσες διευθύνσεις IP που χρειάζονται για σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής στο διαδίκτυο: κινητά τηλέφωνα, συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτων, οικιακές συσκευές (όπως ψυγεία, λαμπτήρες, συσκευές θέρμανσης, βύσματα), βιομηχανικός εξοπλισμός, κλπ.

Η υιοθέτηση του IPv6 θα διευκολύνει την ανάπτυξη της σε απευθείας σύνδεση κινητών επικοινωνιών. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η ανάπτυξη του Διαδικτύου του μέλλοντος. Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει σχετικά ένα σχέδιο δράσης που θα καταστήσει δυνατή τη μετάβαση στη νέα τεχνολογία (ADVANCING THE INTERNET: Action Plan for the deployment of Internet Protocol version 6 (IPv6) in Europe, βλ. Ανακοίνωση της 27/05/2008, COM(2008) 313 final).

Το IPv6 προσφέρει πολλά τεχνολογικά πλεονεκτήματα που έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο:

– Αυξημένη χώρο διευθύνσεων που είναι επίσης πιο εύκολο να διαχειριστεί. Με το IPv6 σε μεγάλο αριθμό συσκευών ή των εμπορευμάτων μπορούν να δικτυωθούν εύκολα, σε οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο (σπίτι, το γραφείο σας, το αυτοκίνητό σας). Το IPv6 δίνει τη δυνατότητα για αυτόματη διαμόρφωση “: η προσθήκη μιας νέας συσκευής μπορεί να γίνει χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια. Εφαρμογές όπως ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα, φωνής μέσω του Διαδικτύου (VoIPs) ή Peer-to-Peer δικτύου θα ήταν επίσης πιο εύκολο να χειριστεί και πιο ισχυρό.
– Μια βασική κινητήρια δύναμη για πολλές νέες κινητές / ασύρματες εφαρμογές και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να είναι πολύ περίπλοκο και / ή δαπανηρές σε περιβάλλον IPv4.
– Μια βασική τεχνολογία για την εφαρμογή της περιβάλλουσας νοημοσύνης
Οι συνειδητοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να συνδεθούν δικό τους δίκτυο με το Διαδίκτυο.
– Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη στις παγκόσμιες αγορές. Οι τεχνολογικές δυνατότητες IPv6 δίνει τη συμβολή στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Μετρητής εξάντλησης του IPv4

Βλ. σχετικά: IPv6: Enabling the Information Society