Τέθηκε σε λειτουργία ξανά η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana

Τέθηκε σε λειτουργία ξανά η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, μετά τα τεχνικά προβλήματασ λειτουργίας που αντιμετώπισε κατά την αρχή της λειτουργίας της. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.europeana.eu/portal/ είναι πλέον διαθέσιμος ένας σημαντικός όγκος δεδομένων που αντιπροσωπεύουν σημαντικά έργα της πνευματικής κληρονομιάς της Ευρώπης.