9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στη σύγχρονη εποχή των μεγάλων αμφισβητήσεων» Αθήνα, 26-27 Νοεμβρίου 2010

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ
www.enas.gr

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στη σύγχρονη εποχή των μεγάλων αμφισβητήσεων»
Αθήνα, 26-27 Νοεμβρίου 2010

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010
Νέο Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτηρίου Πανεπιστημίου Αθηνών
16.00 Προσέλευση συνέδρων – εγγραφή – παραλαβή φακέλου και συνεδριακού υλικού
16.30 Προσφωνήσεις

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ : 17.00 – 20.30

Προεδρεύων
Μιχάλης Σταθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισηγητές
17.00-17.30 Φίλιππος Δωρής, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «Γενική Εισήγηση περί Προσωπικών Δεδομένων»
17.30-18.00 Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «Προσωπικά δεδομένα και ελευθερία τύπου»
18.00-18.15 Παρέμβαση: Μαρία Κανελοπούλου Μπότη, Λέκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
18.15-18.45 Διάλειμμα
18.45-19.15 Ασπασία Μαγιάκου, Πρόεδρος Εφετών
Θέμα: «Χρηματική Ικανοποίηση για προσβολή προσωπικών δεδομένων»
19.15-19.30 Παρέμβαση: Τιμολέων Κοσμίδης, Δρ. Ν Δικηγόρος
Θέμα: «Η αστική ευθύνη κατ’ άρθρο 23 του ν. 2472/97»
19.30-20.00 Αθανάσιος Παπαχρίστου, Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεώργιος Λέκκας, Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «Περιουσιακά δικαιώματα στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»
20.00-20.30 Συζήτηση

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010
Νέο Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτηρίου Πανεπιστημίου Αθηνών

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ : 09.30-12.30

Προεδρεύων
Απόστολος Γεωργιάδης, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισηγητές
09.30-10.00 Αριστείδης Χιωτέλλης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «Προσωπικά Δεδομένα και πιστοληπτική ικανότητα»
10.00-10.15 Παρέμβαση Απόστολος Τασίκας, Δρ. Ν Δικηγόρος
10.15-11.00 Αικατερίνη Φουντεδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αθηνά Κοτζάμπαση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Καλλιρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Θέμα: «Προσωπικά Δεδομένα και Οικογενειακό Δίκαιο»
11.00-11.30 Διάλειμμα
11.30-12.00 Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σωτήρης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας
Θέμα: «Προσωπικά Δεδομένα και Πνευματική Ιδιοκτησία»
12.00-12.30 Συζήτηση

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ : 14.00-16.30

Προεδρεύων
Πάνος Κορνηλάκης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εισηγητές
14.00-14.30 Λάμπρος Κιτσαράς, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Ζαφείρης Τσολακίδης, Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «Προσωπικά δεδομένα και δημόσια βιβλία»
14.30-14.50 Ευαγγελία Τσαπαλιάρη, Πρωτοδίκης
Θέμα: «Προσωπικά δεδομένα και σχέσεις εργασίας»
14.50-15.20 Χαρούλα Απαλλαγάκη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Δικαστική προστασία των Προσωπικών Δεδομένων»
15.20-15.30 Διάλειμμα
15.30-16.00 Συζήτηση
16.00-16.30 Πορίσματα των εργασιών του συνεδρίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόστολος Γεωργιάδης
Μιχάλης Σταθόπουλος
Ιωάννης Καράκωστας
Παναγιώτης Λαδάς
Αθανάσιος Παπαχρίστου
Γεώργιος Δέλλιος
Διονυσία Καλλινίκου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
——
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βασίλης Τερζίδης
Σωτήρης Παπαδόπουλος
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κ. Βασίλειο Τερζίδη (τηλ. 6944/832844) και στον κ. Σωτήριο Παπαδόπουλο (τηλ. 6947/903838).