Κατηγορία: cyberellas

“Wanted: Cyberellas for Europe”

Το μέλλον της ανάπτυξης της ΕΕ βρίσκεται στην οικονομία των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδεται εξέχουσα σημασία στην εκπαίδευση γυναικών για την απόκτηση δεξιοτήτων που θα τις επιτρέψουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό. Οι εξειδικευμένες…Read More »