Κατηγορία: Caselex

Η βάση δεδομένων Caselex

Μία ενδιαφέρουσα και πρωτοπόρα υπηρεσία νομικής πληροφόρησης αποτελεί η βάση δεδομένων Caselex. Πρόκειται για μια υπηρεσία πληροφόρησης που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι η δημοσίευση αποφάσεων ανώτερων δικαστηρίων των κρατών μελών της…Read More »