Νέα πολιτική χορήγησης δανείων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου (in.gr), το διατραπεζικό σύστημα παροχής οικονομικών με το διακριτικό τίτλο “Τειρεσίας” θα βαθμολογεί ξεχωριστά την οικονομική συμπεριφορά κάθε υποψηφίου δανειολήπτη και στη συνέχεια, οι τράπεζες θα μπορούν να εφαρμόζουν εξατομικευμένα επιτόκια κατά την παροχή

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (spamming)

Αδάμου Αναστασία adamoua@csd.auth.gr Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (spamming) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σημερινή εποχή, με την έκρηξη της τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και των υπολογιστικών συστημάτων, έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες απλά με το πάτημα ενός

Το νέο τεύχος του περιοδικού JILT

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού JILT, με το παρακάτω περιεχόμενο: The European liability and responsibility of providers of online-platforms such as ‘Second Life’Thomas Hoeren Virtual platforms like Linden Lab’s ‘ Second Life’, which simulate real life, have become

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε χώρο εργασίας

Ως παράνομη έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ’ αριθ. 4/2009 απόφαση, τη λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε μικροβιολογικό εργαστήριο που ως σκοπό είχε την ασφάλεια εργασίας μέσα στους εργαστηριακούς χώρους, η ασφάλεια δεδομένων εργαστηριακών δοκιμών, η

Βιντεοεπιτήρηση: Με απόφαση γερμανικού δικαστηρίου επιτρέπεται η παρακολούθηση με κάμερες της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης

Το Διοικητικό Εφετείο του Münster της Γερμανίας έκρινε με την απόφαση του της 8.5.2009 (16 A 3375/07) ότι είναι επιτρεπτή η βιντεοεπιτήρηση της βιβλιοθήκης Ινστιτούτου του Πανεπιστήμιου της πόλης. Ειδικότερα, το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση που απέρριψε αγωγή φοιτητών

Συμβουλές για Διαδικτυακές αγορές

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου προχωρεί με σταθερά βήματα στην ΕΕ, όπου ήδη 33% των καταναλωτών έχουν προβεί σε μία τουλάχιστον αγορά μέσω του Διαδικτύου. Στη Χώρα μας, έχει επίσης δημιουργηθεί μια αγορά για ορισμένα προϊόντα, καθώς καταστήματα, όπως είναι

Εκπαίδευση στο δίκαιο της κοινωνίας της πληροφορίας – πρόγραμμα LEGIS II

Πραγματοποιείται στις 29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Bahçeşehir της Κωνσταντινούπολης το εκπαιδευτικό σεμινάριο στο δίκαιο της κοινωνίας της πληροφορίας, με συμμετοχή Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ΑΠΘ (Τμήμα Νομικής). Ειδικότερα, στη συνέχεια περιγράφεται το περιεχόμενο

Καλή νομοθέτηση

Όπως σημειώσαμε και σε προηγούμενη ανάρτηση, η Καλή Νομοθέτηση (Better Regulation) αποτελεί διακυρηγμένο στόχο της ΕΕ. Ήδη από το 1985 αρχίζει να διαμορφώνεται ως τάση μέσα στην Κοινότητα, αλλά και σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Για πρώτη φορά διατυπώνεται ως στόχος