«Προς μια νέα ψηφιακή δεοντολογία: δεδομένα, αξιοπρέπεια και τεχνολογία»

Περίληψη της γνωμοδότησης αριθ. 4/2015 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων με θέμα «Προς μια νέα ψηφιακή δεοντολογία: δεδομένα, αξιοπρέπεια και τεχνολογία» (Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ

Διεθνής συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2015 Jaouad El Majdoub κατά CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH,  υπόθεση C‑322/14 «Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Διεθνής δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις —Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 — Άρθρο 23 — Συμφωνία διεθνούς

Legal Issues of Identity Management in E-Government

Ioannis Iglezakis Aristotle University of Thessaloniki – Law, Economic and Political Sciences November 13, 2015http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2690374 Abstract: Abstract: A key aspect of eGovernment is identity management, since the processes that are involved in the provision of public services rely profoundly on

Belgian court orders Facebook to stop collecting personal data from non-Facebook users

The Brussels tribunal of first instance yesterday issued an injunction against Facebook to stop it collecting personal data from non-Facebook users in Belgium. The injunction, initiated by Willem Debeuckelaere, President, Belgium’s Commission for the Protection of Privacy (DPA), takes effect