Η νομική διαμάχη για τα δεδομένα των επιβατών στο Ευρωκοινοβούλιο

Στις 19 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Κοιβούλιο αποφασίζει για την τύχη της αμφιλεγόμενης συμφωνίας PNR (Passenger Name Record – Φάκελοι Ονομάτων Επιβατών) για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των επιβατών υπερατλαντικών πτήσεων στο υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Τα δεδομένα μπορούν