Όροι χρήσης ιστοχώρου (terms of use)

Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε έναν επαγγελματία και σε μια επιχείρηση που μπορούν, έτσι, να διευρύνουν τον κύκλο της πελατείας τους. Ωστόσο, πρέπει να γίνει σαφές ότι η παρουσία στο Διαδίκτυο ρυθμίζεται από κανόνες και μπορεί να συνεπάγεται ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες. Οι χρήστες, ιδίως, μπορεί να ανησυχούν για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.  Για αυτό είναι βασικό, σε κάθε ιστοχώρο να υπάρχουν διαμορφωμένοι όροι χρήσης και όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων.

To Γραφείο μας, με την πολυετή εμπειρία του, μπορεί να σάς παρέχει σημαντική νομική υποστήριξη στα ζητήματα που αφορούν τη σύνταξη όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων.

 

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs):

Μπορώ να αντιγράψω τους όρους χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός άλλου ιστοχώρου;

  • Όχι, διότι κάθε τέτοιο έγγραφο πρέπει να διαμορφώνεται ειδικά για κάθε συγκεκριμένο ιστοχώρο και διότι η αντιγραφή μπορεί να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Ποιος μπορεί να συντάξει όρους χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων;

  • Ένας εξειδικευμένος δικηγόρος

Ποιες ενότητες πρέπει να περιλαμβάνουν οι όροι χρήσης;

  • Πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: α) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, β) προστασία προσωπικών δεδομένων, δ) περιορισμός ευθύνης, ε) χρήση συνδέσμων και στ) εφαρμοστέο δίκαιο.

 

Ποιες ενότητες πρέπει να περιλαμβάνει η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων;

  • Πρέπει να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, των σκοπών επεξεργασίας, των κατηγοριών δεδομένων που συλλέγονται αναλυτικά, των διαβιβάσεων και κάθε περαιτέρω χρήσης, και τη χρήση cookies. Ειδικά για τα cookies, πρέπει να ενημερώνεται ο επισκέπτης με κατάλληλο μήνυμα.