Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Είστε έτοιμοι;

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Κανονισμός 2016/679 θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε έξι μήνες από σήμερα. Η επιχείρησή σας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προσκλήσεις που αυτός θέτει;

Η προστασία δεδομένων είναι ένα θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα και οι πολίτες αποδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτήν. Για το λόγο αυτό θεσπίσθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ο ως άνω Κανονισμός που θέτει τον πήχη ψηλά, θεσπίζοντας ταυτόχρονα ρυθμίσεις με τις οποίες αυστηροποιείται το νομικό καθεστώς της προστασίας αυτής.

Το Γραφείο μας, έχει τις κατάλληλες λύσεις για την επιχείρησή σας, ώστε να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού.