Ψηφιακή Βρετανία

Στις 16-7-2009, η Κυβέρνηση της Βρετανίας δημοσίευσε την Έκθεση “The Digital Britain Report”, η οποία περιέχει το στρατηγικό όραμά της για τη διασφάλιση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.

Δείτε την τελική έκθεση και την περίληψη.

Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις και ενέργειες για την προώθηση και την προστασία του ταλέντου και της καινοτομία στις δημιουργικές βρετανικές βιομηχανίες, για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και τη στήριξη των τοπικών ειδήσεων, και παρουσιάζει πολιτικές για τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελειών από τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η έκθεση είναι μία από τις κεντρικές πολιτικές δεσμεύσεις στο μελλοντικό σχέδιο της Κυβέρνησης της Βρετανίας για το Μέλλον (Building Britain’s Future plan) και το σχέδιο νομοθετικού προγράμματος.

Τα μέτρα της Ψηφιακής Βρετανίας περιλαμβάνουν:

• Θεσπίζεται τριετές Εθνικό Σχέδιο για τη βελτίωση της ψηφιακής Συμμετοχής
• Καθολική πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες σήμερα έως το 2012
• Ταμείο Next Generation για επενδύσεις σε ευρυζωνικές υπηρεσίες του αύριο
• Ψηφιακό ραδιόφωνο αναβάθμιση από το τέλος του 2015
• Απελευθέρωση του ραδιοφάσματος κινητών, ενίσχυση της κάλυψης 3G και επιτάχυνση της επόμενης γενιάς κινητών υπηρεσιών
• σταθερό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας
• στήριξη για σχέσεις ιδιωτών – δημόσιου για τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου προς χρήση δημοσίων υπηρεσιών
αναθεωρημένη ψηφιακή αρμοδιότητα για το Channel 4
• διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης για τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά νέα

Βλέπε επίσης:

BIS – Consultation on legislation to address illicit peer-to-peer (p2p) file-sharing. This consultation period has been extended to the 29 September 2009.

Additional reports published along side the report can be found on the latest news and publication page.