Κατηγορία: τύπος

Δημοσίευση απολογητικών υπομνημάτων κατηγορουμένων από τον Τύπο

Ευρεία διάσταση έχει προσλάβει το γεγονός της δημοσίευσης του απολογητικού υπομνήματος του ειδικού φρουρού. Διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις με αφορμή το υπόμνημα, πειθαρχικές διώξεις κατά του δικηγόρου που συνέταξε το εν λόγω υπόμνημα, γεννούν το ερώτημα, δεν έχει δικαίωμα ο κατηγορούμενος να υποστήριξει…Read More »

Ο χαρακτήρας της ευθύνης του ιδιοκτήτη ηλεκτρονικής εφημερίδου/ ηλεκτρονικού εντύπου

Από πολλές πλευρές υποστηρίζεται ότι οι ηλεκτρονικές εφημερίδες και οι άλλοι δικτυακοί τόποι όπως τα ιστολόγια, θεωρούνται ως τύπος (βλ. τις απόψεις του e-lawyer), αλλά και ειδικότερα, ότι σε αυτά βρίσκει εφαρμογή ο ν. 1178/1981 περί τύπου (βλ. Ι. Καράκωστα, Δίκαιο &…Read More »