Διημερίδα στη Θεσσαλονίκη: “Συμμετοχική Δημοσιογραφία: Blog και Νέα Μέσα”


Στις 20-21/10/2008 πραγματοποιείται διημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα “Συμμετοχική Δημοσιογραφία: Blog και Νέα Μέσα” στο Τελλόγλειο. Στο πλαίσιο της διημερίδα αυτής συζητούνται θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της συμμετοχικής δημοσιογραφίας, η οποία είναι αποτέλεσμα της αξιοποίησης των νέων μέσων, όπως είναι τα ιστολόγια.

Τα θέματα που προβάλλονται είναι ειδικότερα τα εξής:

• Πώς επηρεάζεται η παραδοσιακή δημοσιογραφία από τη νέα μιντιακή πραγματικότητα.

• Τι είναι η συμμετοχική δημοσιογραφία, ποιες οι διαφορές της με την παραδοσιακή και ποιος ο ρόλος των παραδοσιακών δημοσιογράφων στο παραπάνω πλαίσιο.

• Πώς μετεξελίσσεται η έννοια της δημοσιογραφικής ταυτότητας και της δημοσιογραφικής εργασίας από τη στιγμή που ο καθένας δύναται να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα δημόσιας έκφρασης.

• Ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακό υποκείμενο. Νομική διάσταση.

• Η σχέση του πολίτη με τα Νέα Μέσα. Κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτεί την “είδηση” στο Διαδίκτυο.

• Η σχέση του Πανεπιστημίου με τα Νέα Μέσα.

Για το πρόγραμμα βλ. εδώ.