Κατηγορία: συγγενικά δικαιώματα

Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων ηθοποιών κατά τη μεταφόρτωση ταινιών στο διαδίκτυο

ΕφΑθ 1701/2016 (πηγή: ΤΝΠ Ισοκράτης) Περίληψη: Δεν εφαρμόζονται αναλογικά στα συγγενικά δικαιώματα όλες οι διατάξεις, που αφορούν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως οι μελλοντικοί τρόποι εκμετάλλευσης, μπορούν όμως να εφαρμοσθούν ως προς το κύρος των συναφών όρων τα άρθρα 178 και 179 ΑΚ.…Read More »