Κατηγορία: πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

Στις 27 Νοεμβρίου 2008 το Συμβούλιο της Ευρώπης ψήφισε τη Σύμβαση για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, με την οποία ισχυροποιείται το δικαίωμα αυτό, το οποίο ήδη κατοχυρώνεται στα Συντάγματα των κρατών μελών του Συμβουλίου και τη ΣυνθΕΚ.Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του…Read More »