Κατηγορία: πλαίσια

Τα πλαίσια (frames) σε ιστοσελίδες δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση  C-348/13 (BestWater International) που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή, τα πλαίσια στις ιστοσελίδες, όπως π.χ. ένα βίντεο youtube στο facebook, δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε από το δικηγορικό γραφείο Knies & Albrecht που…Read More »