Κατηγορία: κουκούλες

Κράτος δικαίου και κουκουλοφόροι

Ρύθμιση για την κουκούλα προϋπήρχε ήδη στην ισχύουσα διάταξη του άρθρου 167 ΠΚ. Συγκεκριμένα, η διάταξη αυτή του ΠΚ προβλέπει τα εξής: Άρθρο 167 ΠΚ “1. Όποιος μεταχειρίζεται βία ή απειλή βίας για να εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσουν πράξη…Read More »