Κατηγορία: ιατρικά δεδομένα

Ασφαλιστικός όρος σε έντυπο αίτησης ασφάλισης ασθενειών που υποχρεώνει σε προσυμβατική ανακοίνωση ιατρικού στοιχείου

Αριθμός 3775/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ (..)6. Επειδή, την 1.8.2002 συνήφθη μεταξύ της παρεμβαίνουσας και της αιτούσας ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία “ING Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής” (πρώην “Nationale-Nederlanden Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Ζωής”), το υπ’ αριθμ. … ασφαλιστήριο ζωής, έναντι…Read More »