Κατηγορία: Ευρωπαϊκός Κώδικας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ευρωπαϊκός Κώδικας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Ομάδα Wittem δημοσίευσε στις 26 Απριλίου 2010 τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το εν λόγω έργο αποτελεί ένα πρότυπο νομοθεσίας που αποτελεί προϊόν ενός ερευνητικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν ειδικοί του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Τα μέλη της ομάδας θεωρούν…Read More »