Εκσυγχρονισμός των επιμελητηρίων & νέες τεχνολογίες

Σε πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Φώλια δηλώνεται ότι: “Ως «one-stop shop» θα λειτουργούν τα εμπορικά επιμελητήρια”. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας, κατά την επίσκεψή του στο αναπαλαιωμένο κτίριο του Επιμελητηρίου Κιλκίς αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό των επιμελητηρίων, ώστε να καταστούν «πιο ευέλικτα στην καθημερινή λειτουργία τους, πιο υπεύθυνα στις ενέργειες τους, πιο αποτελεσματικά στη συλλογική θεσμική εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου. Η αναβάθμιση του Επιμελητηριακού θεσμού θα συμβάλει και στην επιτυχία των πρωτοβουλιών μας για να μειωθούν δραστικά οι διαδικασίες ίδρυσης εταιρίας. Τα επιμελητήρια θα λειτουργούν ως one stop shop, ως το σημείο Υποδοχής, στο οποίο θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση εταιριών, καθώς και κάθε άλλη πράξη και στοιχείο που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα, προωθείται η καθιέρωση της εφάπαξ καταβολής ενιαίου τέλους ίδρυσης εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τελών, φόρων και εισφορών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.» [Πηγή: Καθημερινή]

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της δημόσιας διοίκησης στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των επιμελητηρίων, ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μόνο με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας θα καταστεί δυνατή η πραγματική ανανέωση και ο εξορθολογισμός τους. Παρόμοια, όπως συνέβη με το TAXIS, έτσι και στον τομέα αυτό καθίσταται απαραίτητη η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο σχεδιασμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σημαντική ώθηση αναμένεται να δώσει το νέο ηλεκτρονικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), το οποίο ωστόσο ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί.

Ioannis Iglezakis