Το δίκαιο της πληροφορικής στους καταλόγους εκδόσεων νομικών βιβλίων

Μια σταθερή θέση κατακτά το δίκαιο της πληροφορικής στους καταλόγους εκδόσεων νομικών βιβλίων. Αρκεί κανείς να επισκεφθεί την ηλεκτρονική σελίδα των εκδόσεων Σάκκουλα, www.sakkoulas.gr, όπου στο μενού “προϊόντα” μπορεί να επιλέξει κατηγορία. Μία τέτοια είναι η κατηγορία ηλεκτρονικό εμπόριο – η/υ.

Τούτο καταδεικνύει ότι το δίκαιο της πληροφορικής βρίσκει αναγνώριση και στην ελληνική νομική βιβλιογραφία, πράγμα που συμβαίνει στο εξωτερικό, εδώ και δεκαετίες. Από τη μεριά μας, ελπίζουμε να εμπλουτισθεί περισσότερο η σχετική βιβλιογραφία με νέες, επίκαιρες μελέτες.